האם גם זכויות סביבתיות צריכות להחשב כזכויות אדם?

האם גם הזכות לסביבה בריאה ונקייה צריכה להחשב כאחת מזכויות האדם? על הרעיון של זכויות סביבתיות ומה המשמעויות שלו