המשמעות הפילוסופית של עקרון הסובלנות

האם עקרון הסובלנות אומר שצריך לסבול כל דבר ומה ההבדל בין לסבול לבין לקבל מישהו אחר? הפילוסופיה של עקרון הסובלנות