מהו אלטרואיזם אפקטיבי

מהי הדרך הטובה ביותר לעשות טוב בעולם? הפילוסוף פיטר סינגר על העקרונות של "אלטרואיזם אפקטיבי" כדרך למצות את הטוב שבטוב