14 ציטוטים על אלטרואיזם

אלטרואיזם כדאגה לאחר המציבה אותו לפני העצמי היא שאלה אנושית, פילוסופית ודתית ותיקה מאוד. לפניכם 14 משפטים וציטוטים מעניינים על המשמעות של אלטרואיזם: