הדברים עצמם: מבוא לפילוסופיה של הוסרל

מבוא קצר וקישור למאמרים נוספים על הפילוסופיה של אדמונד הוסרל – מייסד ענף הפנומנולוגיה בפילוסופיה המודרנית ואחד הפילוסופים החשובים של זמננו