מהי פנומנולוגיה – מבוא

פנומנולוגיה היא המחקר הפילוסופי של העולם כפי שהוא מתבטא ישירות בתודעה, כלומר חקר מבני החוויה הסובייקטיבית.