פסיכולוגיה חיובית בעבודה ובארגונים

איך יכולות פסיכולוגיה חיובית או חשיבה חיובית להשפיע לטובה על ארגונים ומקומות עבודה? מבוא לפסיכולוגיה חיובית בעבודה ובארגונים