הפסיכולוגיה של האושר: מהי פסיכולוגיה חיובית

איך חשיבה חיובית יכולה לשנות את המציאות שלנו לחיוב ואיך עובדת פסיכולוגיה חיובית