הכי טוב זה מספיק טוב: ויניקוט על "אם טובה דיה"

דונלד ויניקוט עשה טובה גדולה לכל האמהות והאבות בעולם כשהבהיר להם שהם לא צריכים ולא יכולים להיות מושלמים, רק מספיק טובה. על "אם טובה דיה".