הפילוסוף פיטר סינגר על הזכות לחיים

הפילוסוף פיטר סינגר לוקח תשובה מעניינת לשאלה מהי מהות החיים לתשובה לא פחות מעניינת על למי יש את הזכות לחיים