משה ונסיכים-עבדים אחרים: חילופי מעמדות אצל גיבורים מיתולוגים

גיבורים ראשיים רבים במיתולוגיות שונות בכל העולם עברו בסיפורם בין מעמדות אצולה ובתי מלוכה אל חיים קשים ועניים. אבל במשה יש משהו יוצא דופן