יצחק וישמעאל מתווכחים על ברית המילה

יצחק וישמעאל היו מתווכחים בניהם מי טוב יותר: זה שנימול בגיל שלוש-עשרה או זה שנימול בגיל שמונה ימים, ויכוח שהסתיים בעקדת יצחק