ממה מתה שרה ואיפה היה אברהם?

מה גרם למותה של שרה וכיצד זה קשור לחדשות על עקדת יצחק שהתרחשה רגע קודם לכן. ואיפה היה אברהם באותו רגע אם לא לצידה?