לאן נעלמו עשרת השבטים לאחר חורבן ממלכת ישראל?

מה עלה בגורלם של עשרת השבטים לאחר חורבן ממלכת ישראל? הראיות ההיסטוריות מועטות, וכאן נכנס תפקידו של הדמיון