קורבן הבן הראשון של אברהם: עקדת ישמעאל

יצחק לא היה הבן הראשון שאברהם כמעט והקריב. על ההקבלה בין עקדת יצחק לעקדת ישמעאל ועל גרסת הסיפור בקוראן המוסלמי.