רכוש, נדל"ן או אישה: על מה רבו קין והבל?

מה הוביל לרצח הראשון בהיסטוריה?