אוי לבנים: רבי יוסי שומע את אלוהים בחורבה

מה שמע רבי יוסי כשנכנס להתפלל בחורבה מחורבות ירושלים, ומה למד מאליהו הנביא שהופיע בפתח?