10 ציטוטים יפים על גבורה ואומץ

מהו אומץ ואיזהו הגיבור? עשרה ציטוטים יפים על המשמעות של גבורה ועל מהו אומץ.