10 ציטוטים על בחירה חופשית

אנחנו הבחירות שלנו, והאופן בו אנחנו בוחרים קובע מי אנחנו. עשרה ציטוטים יפים על בחירה, חופש ואנושיות.