סיזיפוס כולא את המוות כדי לחמוק ממנו

כשסיזיפוס הצליח, זמנית, להערים על המוות שנשלח אליו