"שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות": אדורנו, השואה ובתי מטבחיים

למה התכוון תאודור אדורנו כשכתב "שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות" ומה הקשר לצמחונות?