ר' נחמן על למה אסור להיות זקן

ר' נחמן על הנפש המתחדשת תמיד ועל למה גם לזקן אסור להיות זקן