צדקה תציל ממוות: בתו של ר' עקיבא והנחש

איך ניצלו חיי בתו של רבי עקיבא בזכות מעשה חסד