להחריב עולמי יצאתם? רבי שמעון בר יוחאי ובנו יוצאים מהמערה

הבריחה של רבי שמעון בר-יוחאי ובנו למערה והמבט שלהם ששרף הכל בצאתם. סיפור על ביקורתיות ועל מבט מרפא.