"אין אמת בעולם": על האפשרות של חיים ללא שקר

על הסכנות במקום בשם קושטא בו אף אחד לא משקר ואף אחד לא מת צעיר