רבי זירא, רבי מאיר וברוריה על איך להתמודד עם בריונים

מה עושים עם התנהגות של אנשים שליליים בסביבתנו? שני סיפורים בגמרא וכמה גישות ליחס ולאחריות שיש לנו כלפי אחרים, ושלהם כלפי עצמם