הרב קוק על ההבדל בין חירות ועבדות

האם חירות היא לעשות מה שאני רוצה או להיות מי שאני? הרב קוק בתפיסה יפה למשמעותן של חירות ועבדות