8 ציטוטים על (נון)קונפורמיות

ציטוטים יפים על למה לא ללכת בתלם הקונפורמיות וגם מה לא לעשות כשסוטים ממנו