מה חשבו הערבים בארץ על הצהרת בלפור?

המכתב ששלחו נכבדי ערביי הארץ למושל הבריטי בתגובת להצהרת בלפור