פנים חדשות באו לחרב של סבא – שאלה פילוסופית-הלכתית

החלפנו את הלהב, החלפנו את הידית, האם זו אותה חרב? לחז"ל כמה מחשבות בנדון