8 ציטוטים יפים על אור שיאירו את חייכם

אנחנו צריכים אותו מבחוץ בשביל לראות ומבפנים בשביל לחיות: ציטוטים יפים על אור