14 הסימנים של אומברטו אקו לזיהוי מדינה פשיסטית בזמננו

הפילוסוף אומברטו אקו מציע 14 סממנים למשטר פשיסטי בגרסת זמננו, בחנו את עצמכם