פרדוקס חמורו של בורידן

למה החמור הרעב שנמצא באמצע בין שתי ערמות ימות בסוף ברעב?