האידיאולוגיה שמעצבת את עולמנו: מהו ליברליזם? (מבוא קצרצר)

מבוא קצר למושג ולתפיסת העולם שעיצבו ומעצבים את העולם המערבי עד היום