מהו הטוב המשותף – הגדרה ודוגמאות

איך פילוסופיה ומדעי המדינה מתייחסות אל כל מה שחורג מהאינטרס האישי