כלכלת האושר: האם גם ממשלות צריכות לחשוב שכסף זה לא הכל?

אמ"ג! האם למדינות צריך להיות אכפת מצמיחה כלכלית או מאושרם של אזרחיהן?