קהילה כמענה לעולם הפוסט-מודרני

למה כשנדמה שקהילתיות עוברת מהעולם יכול להיות שהיא דווקא התרופה הטובה ביותר בעבורו?