12 ציטוטים יפים של דונלד ויניקוט על משחק, עצמי ויצירתיות

בין עצמי אמיתי וכוזב, לאובייקט מעבר ואם טובה דיה: ציטוטים יפים של דונלד ויניקוט