האדם נושע על-ידי האהבה ובאהבה: ציטוטים יפים של ויקטור פראנקל

ויקטור פרנקל, אבי הלוגותרפיה, בכמה ציטוטים חזקים על חיים ומשמעות