16 ציטוטים ומשפטים מצחיקים וחכמים על החיים

היה מי שאמר שגם אם החיים הם טעות הם טעות מצחיקה: הנה כמה דוגמאות