9 ציטוטים היסטוריים של פרדריך הגל על טיבה של ההיסטוריה

ציטוטים שנכנסו להיסטוריה מהפילוסוף שחשב על ההיסטוריה וששינה אותה