כן אנחנו יכולות: ציטוטים חזקים של נשים מנהיגות

כמה ציטוטים של נשים מנהיגות, משפטים יפים של נשים שהגיעו לתפקידי הנהגה או היוו במעשיהן מנהיגות.