איך שינתה הטלביזיה את הפוליטיקה לטובתם של פוליטקיאים נאים?

1960 הייתה השנה הראשונה בה שודר העימות הנשיאותי בטלביזיה – ומאז הפוליטיקה לעולם לא תהיה עוד אותו דבר