ציטוטים על עבודה, ערכה ומשמעותה

ציטוטים ואמירות על משמעותה וערכה של העבודה לאדם