האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

למלחמות יש נטייה למראית עין לאחד את העם כנגד אויב משותף ולקדם סולידריות, אך הן יכולות גם להציף מתחים פנימיים