מאחורי מסך הבערות – הצעה לחברה צודקת

לעצום את העיניים כדי לראות את הצדק