עלייתה ודעיכתה של האהבה החופשית?

מה עלה בגורל התנועה שקראה לנתק את האהבה ממחויבות?