למה אנחנו מתחתנים?

המשמעות ההיסטורית של נישואים שונה מאוד מזו שלנו כיום