סארטר והקונפליקט בין אהבה וחירות

אהבה היא אויב החירות