פרויד ותסביך אדיפוס

לשכב עם אמא ולהרוג את אבא. כולנו היינו שם.